cập nhật

thông tin các chương trình, sự kiện; hoạt động; chia sẻ kiến thức và cuộc sống tại farm

thông tin chương trình


hoạt động đã qua


chia sẻ kiến thức

Bàn về chuyện con mối

Giao mùa là thời điểm sinh sôi, nhân đàn của mối. Chắc các bạn làm…


Stone Hill và ca cao


cuộc sống tại farm

Mùa điều

Hồi đó hay cằn nhằn nông dân sao cứ thích quét sạch, đốt sạch hữu…