Dịch vụ

Xin chào quý anh/chị, các tổ chức giáo dục trên khắp cả nước.

Dựa vào những yếu tố hiện có thể khai thác, Stone Hill farm đang cung cấp một số dịch vụ sau đây:

  1. Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá cho học sinh các cấp và sinh viên, nghiên cứu sinh.
  2. Đón tiếp cá nhân, đoàn thể tham quan, giao lưu, trao đổi kiến thức hệ sinh thái vườn rừng.