Nông dân tập sự

Một khóa học đặc biệt khi trong 17 học viên thì có đến 3 gia đình tham gia học, con trẻ cũng đi học cùng và cùng thiết kế khu vườn cho gia đình mình.

Những kiến thức cơ bản về việc cây ăn, uống thở thế nào dân trong nghề tưởng chừng đơn giản thì với những học viên tham gia lớp tập sự này lại vô cùng quan trọng và hữu ích. Có bạn chia sẻ lớp học đã giúp bạn xóa bớt định kiến về vô cơ và không còn quá cực đoan trong việc thực hành canh tác bền vững. Thật sự thầy trò rất mừng khi nghe những chia sẻ như vậy.

Một điều đặc biệt nữa của lớp học kì này là những kiến thức vô cùng thú vị và hữu ích trong việc nhận diện rắn độc, rắn không độc và cách sơ cứu khi bị rắn cắn từ anh Trần Đại – học viên, trekker chuyên nghiệp và cũng là một chuyên gia nghiên cứu về rắn.

Cảm ơn các bạn đã đến và cùng nhau tạo ra một lớp học trên cả tuyệt vời như vầy