Tập huấn ca cao tuần hoàn đợt 3

Đợt tập huấn ca cao tuần hoàn thứ ba và cũng là đợt tập huấn cuối cùng trong năm 2023.

Lần này là làm việc với các nông hộ và HTX thuộc khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai. Có những cô chú “chung lớp” với thầy từ nhiều năm trước lúc còn thời dự án ACDI-VOCA (thầy nói đùa là tui với anh cùng lớp, có điều anh ngồi phía dưới còn tui ngồi trên này :”)

Rất vui là ngành ca cao đang dần lấy lại đà và nông dân được tiếp cận với ý tưởng ca cao tuần hoàn khi mà việc trồng ca cao không chỉ để lấy hạt.

Một lần nữa cảm ơn Helvetas Vietnam và Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) đã tài trợ và phối hợp trong ba đợt tập huấn này.

Cùng chờ đón năm 2024 với nhiều sự thăng hoa trong ngành ca cao nhé các cô, chú, anh, chị, em bạn vườn ơi :”)