Hoạt động dã ngoại cuối tuần của học sinh Núi Tượng

Hoạt động dã ngoại cuối tuần của học sinh Núi Tượng tại Stone Hill Farm: học về hệ sinh thái, tầm quan trọng của bảo vệ rừng, hành trình cải tạo đồi đá, trekking đồi đá và workshop làm sô cô la.