(Video) Rèm handmade tại Stone Hill

Rèm màn đã may xong, phòng ốc đã sẵn sàng <3 Mời bạn ghé Stone Hill Farm “ba ngày ở chốn bình yên” trong dịp Noel sắp tới :”)